medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

hematopoes

bildning av blodkroppar: röda blodkroppar (erytrocyter), vita blodkroppar (leukocyter) och trombocyter (blodplättar). Adj. hematopoetisk.
facebooktwitter