medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

hemolytisk ikterus

gulsot med ökad bilirubinhalt på grund av ökat sönderfall av röda blodkroppar.
facebooktwitter