medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Heparin Leo

fysiologiskt antikoagulans: trombos, lungemboli, seninflammation, sköljning av och deponering i venkanyl.
facebooktwitter