medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

hepatit

inflammation i levern: autoimmun h. grupp av sjukdomar där de egna immunförsvaret angriper levercellerna; h. A picornavirusinfektion som överförs via förorenat vatten och mat; h. B hepadnavirusinfektion som överförs via blod eller sexuellt umgänge; h. C flavivirusinfektion som överförs via blod eller sexuellt umgänge; h. D deltavirusinfektion som överförs via blod (för att vara infektiöst krävs beståndsdelar från hepatit B-virus); h. E calicivirusinfektion som överförs via vatten och mat (ej från person till person).
facebooktwitter