medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

hibernerande myokard

tillstånd av försämrad hjärtmuskelfunktion i vila på grund av försämrat koronarflöde efter bl.a. hjärtinfarkt och instabil kranskärlssjukdom.
facebooktwitter