medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

hjärtinfarkt

lokal vävnadsdöd i hjärtat på grund av tilltäppning av hjärtats kranskärl.
facebooktwitter