medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

holism

synsätt att helheten är mer än summan av sina delar och att delarna måste förstås utifrån helheten.
facebooktwitter