medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

homozygot

med samma arvsanlag på motsvarande platser i ett kromosompar.
facebooktwitter