medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

HUS

hemolytiskt uremiskt syndrom, akut insättande av hemolytisk anemi, trombocytopeni (minskat antal trombocyter i blodet) och akut njursvikt med oliguri-anuri (liten eller ingen urinmängd) och kreatininstegring, ofta efter bakterieinfektion i tarmen.
facebooktwitter