medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

hyperaktivitetssyndrom

neuropsykiatriska handikapptillstånd med dysfunktion i fråga om aktivitetskontroll, t.ex. ADHD.
facebooktwitter