medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

hyperaldosteronism

överproduktion av binjurebarkshormonet aldosteron: primär h., Conns sjukdom förhöjd aldosteronproduktion vilket ger högt blodtryck och lågt kalium, orsakas av tumör i binjurebarken eller tillväxt av binjurebarken (adrenal hyperplasi); sekundär h. stegrad aldosteronsekretion på grund av överaktivitet i renin-angiotensin-aldosteron-systemet (RAAS) orsakat av njurartärstenos, hjärtsvikt, nefrotiskt syndrom eller leversjukdom.
facebooktwitter