medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

hypertriglyceridemi

förhöjd halt av triglycerider i blodet, förenad med ökad risk för hjärt-kärlsjukdom.
facebooktwitter