medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

hypovolemi

cirkulationssvikt (chock) orsakad av för låg blodvolym, kan bl.a. uppstå efter en blödning. Adj. hypovolemisk.
facebooktwitter