medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

immunisering

framkallande av immunitet: aktiv i. vaccinering, immunitet genom tillförsel av smittämne i död eller försvagad form varefter kroppen själv bildar antikroppar; passiv i. immunitet genom tillförsel av antikroppar från annan individ.
facebooktwitter