medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

injektionsvätska

flytande läkemedel som administreras genom hud, slemhinna, serös hinna eller i kärl.
facebooktwitter