medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

inkontinens

oförmåga att hålla tillbaka utsöndring: incontinentia alvi avföringsinkontinens; i. urinae urininkontinens; ansträngningsinkontinens typ av urininkontinens vid förhöjt buktryck, t.ex. vid hosta och nysning; trängningsinkontinens typ av urininkontinens med oförmåga att hålla urinen vid urinträngning.
facebooktwitter