medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

inkretiner

hormon i tarmen som frisätts vid matintag, vilket gör att levern minskar frisättningen av glukos och ökar frisättningen av insulin.
facebooktwitter