medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

in situ

på stället: carcinoma i. s. cancer utan inväxt i intilliggande vävnad.
facebooktwitter