medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

insulinchock

medvetslöshet och kramper då blodsockerhalten blir för låg vid överdosering av insulin.
facebooktwitter