medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

insulinkänning

hypoglykemi, symtom såsom yrsel, oro och kallsvettighet vid överdosering av insulin eller otillräckligt sockerintag.
facebooktwitter