medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

integrin

protein i cellmembran viktiga för adhesion (vidhäftning) och signalering inne i cellen.
facebooktwitter