medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

intolerans

1. nedsatt motståndskraft. 2. uppkomst av varierande ovanliga reaktioner av ämnen i läkemedel eller mat.
facebooktwitter