medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

intrinsic factor

(eng.), protein som bildas i magsäcksslemhinnan och behövs för upptag av vitamin B12 i tunntarmen.
facebooktwitter