medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

ipratropium

bronkdilaterande medel: astma, kroniskt obstruktiv luftvägssjukdom (KOL).
facebooktwitter