medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

ischemi

lokal syrebrist i vävnad: global i. generell syrebrist i hjärnan; ischemisk hjärtsjukdom brist på tillräcklig blodtillförsel till hjärtmuskeln via hjärtats kranskärl som ofta har en del förträngningar; i. nefropati brist på tillräcklig blodtillförsel till njuren. Adj. ischemisk.
facebooktwitter