medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

jejunostomi

kirurgiskt anlagd förbindelse mellan jejunum (övre delen av tunntarmen) och annat tarmavsnitt: nutritiv j. förbindelse mellan jejunum och bukväggen.
facebooktwitter