medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

jämviktskoncentration

steady state (eng.), tillstånd som uppstår då mängd tillfört och eliminerat ämne är lika stor.
facebooktwitter