medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

jättecellsarterit

speciell typ av kärlinflammation: polymyalgia reumatica kärlinflammation med muskelvärk; temporalisarterit kärlinflammation med värk i tinningen och risk för synnedsättning.
facebooktwitter