medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

kapnometri

mätning av koldioxidhalt i utandningsluften, vilket ger ett mått på lungperfusion och alveolär ventilation (indirekt mått på syrgasmättnad).
facebooktwitter