medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

katalysator

kemiskt ämne som kan påskynda eller fördröja kemiska reaktioner utan att själv förbrukas.
facebooktwitter