medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

kateter

rörformigt instrument som införes i bl.a. urinblåsan för tappning av urin.
facebooktwitter