medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

kausalgi

en form av neurogen smärta, t.ex. efter perifer nervskada.
facebooktwitter