medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

kemiskt namn

ett läkemedels tekniska beskrivning som anger hur molekylen är uppbyggd.
facebooktwitter