medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

kinestesi

förmåga att känna kroppens och extremiteters läge och rörelser utan att se efter.
facebooktwitter