medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

koldioxid

CO2, gasformigt ämne, slutprodukt vid förbränning i kroppen.
facebooktwitter