medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

kolinergikum

läkemedel som stimulerar effekterna av acetylkolin, t.ex. magsaft-, saliv-, svett- och urinutsöndring.
facebooktwitter