medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

komplementsystem

system av minst 20 olika proteiner i blodplasman som bl.a. ingår i immunförsvaret mot bakterier.
facebooktwitter