medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

kroniskt obstruktiv lungsjukdom

KOL, lungsjukdom orsakad av kronisk luftrörsinflammation med andningssvårigheter, nedsatt lungfunktion och ofta hosta med slembildning.
facebooktwitter