medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

kumulativ verkan

läkemedels stegrade verkan efter längre tids användande på grund av att mindre mängd än den dagliga dosen elimineras.
facebooktwitter