medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

LAK-cell

lymfokinasktiverad mördarcell, lymfocyt som efter att ha stimulerats med tillväxtfaktorn interleukin-2 kan döda tumörceller.
facebooktwitter