medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

laxans

laxermedel, avföringsmedel, ämnen som påskyndar tarmtömning.
facebooktwitter