medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

leverencefalopati

hjärnpåverkan orsakad av sviktande leverfunktion.
facebooktwitter