medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

lex Maria

skyldighet för hälso- och sjukvårdspersonal att till Socialstyrelsen anmäla händelse som skadat eller riskerat att skada en patient.
facebooktwitter