medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

lex Sarah

skyldighet för hälso- och sjukvårdspersonal att till Socialtjänsten anmäla om någon utsätts eller har utsatts för allvarliga missförhållanden inom äldreomsorgen.
facebooktwitter