medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

ligand

jon eller molekyl som binder till specifikt ställe på ett protein eller på en annan molekyl.
facebooktwitter