medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

LPT

lagen om psykiatrisk tvångsvård, bestämmelser om tvångsvårdande åtgärder av patienter (som motsätter sig erbjudande om vård) med allvarlig psykisk störning, uttalat aggressivt beteende och behov av heldygnsvård.
facebooktwitter