medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

LSS

lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, bestämmelser om stöd till personer med funktionshinder och sjukdomstillstånd med svårigheter i den dagliga livsföringen.
facebooktwitter