medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

lungcancer

olika former av elakartade tumörer utgående från lungvävnad: 1. icke-småcellig lungcancer: adenokarcinom, skivepitelcancer och storcelliga karcinom. 2. småcellig lungcancer.
facebooktwitter