medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

lungfibros

bindvävsinlagring i lungvävnaden orsakad av kronisk inflammation.
facebooktwitter