medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

lustgas

dikväveoxid, N2O, narkosmedel som bl.a. används vid förlossningar.
facebooktwitter